Bác sĩ Y đa khoa Nguyễn Thị Hồng Sâm

Giới thiệu

– Bác sĩ Y đa khoa
– Chứng chỉ hành nghề Nội tổng quát
– Đang học chuyên khoa I dinh dưỡng tại Đại Học Y Dược TP HCM

Chức vụ

Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học

Kinh nghiệm

4 năm kinh nghiệm khám, điều trị bệnh lý nội khoa

Giải thưởng

Nội dung đang cập nhật

Sách, báo, công trình nghiên cứu

Nội dung đang cập nhật

Chuyên khoa

Dinh dưỡng

Quá trình đào tạo

– Bác sĩ Y đa khoa
– Chứng chỉ hành nghề Nội tổng quát
– Đang học chuyên khoa I dinh dưỡng tại Đại Học Y Dược TP HCM

Thành viên của các tổ chức

Nội dung đang cập nhật

Liên hệ

Nội dung đang cập nhật