Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dạ dày

Các giai đoạn ung thư dạ dày ra sao? Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dạ dày thế nào là phù hợp? Hãy cùng H&H Nutrition tìm hiểu qua bài chia sẻ sau nhé.

Ung thư Dạ dày là một trong các căn bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao trên Thế giới. Quá trình điều trị và phục hồi của bệnh nhân ung thư dạ dày cũng đòi hỏi cần phải có sự phối hợp tốt của nhiều yếu tố. Trong đó, dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Các giai đoạn của căn bệnh ung thư dạ dày

Theo AJCC (American Joint Committee on Cancer – Ủy ban Ung thư Hoa Kỳ), Các giai đoạn của ung thư dạ dày được phân chia như sau:

Giai đoạn AJCCPhân nhómMô tả giai đoạn *
0 Tis

 

N0

 

M0

Có các tế bào bất thường trong niêm mạc dạ dày, HOẶC có các tế bào ung thư chỉ ở lớp tế bào trên cùng của niêm mạc (lớp trong cùng của dạ dày), mà không phát triển xuống các lớp mô sâu hơn như lớp đệm (Tis).

Ung thư chưa lan đến các hạch bạch huyết lân cận (N0) hoặc các bộ phận xa của cơ thể (M0).

Giai đoạn này còn được gọi là ung thư biểu mô tại chỗ .

IA T1

 

N0

M0

Khối u chính đã phát triển từ lớp tế bào trên cùng của niêm mạc, thành các lớp tiếp theo bên dưới như lớp đệm, cơ niêm mạc, hoặc lớp dưới niêm mạc (T1).

Ung thư chưa lan đến các hạch bạch huyết lân cận (N0) hoặc đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

IB

 

 T1

N1

 

M0

Khối u chính đã phát triển từ lớp tế bào trên cùng của niêm mạc sang các lớp tiếp theo bên dưới như lớp đệm, cơ niêm mạc hoặc lớp dưới niêm mạc (T1), VÀ ung thư đã lan đến 1 đến 2 hạch bạch huyết lân cận (N1) .

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T2

N0

M0

Khối u chính đang phát triển vào lớp đệm cơ (T2).

Ung thư chưa lan đến các hạch bạch huyết lân cận (N0) hoặc đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

 

IIA

T1

N2

M0

Khối u chính đã phát triển từ lớp tế bào trên cùng của niêm mạc sang các lớp tiếp theo bên dưới như lớp đệm, cơ niêm mạc, hoặc lớp dưới niêm mạc (T1), VÀ ung thư đã lan đến 3 đến 6 hạch bạch huyết lân cận (N2) .

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T2

N1

M0

Khối u chính đang phát triển vào lớp đệm cơ (T2), VÀ ung thư đã lan đến 1 đến 2 hạch bạch huyết lân cận (N1).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T3

N0

M0

Khối u chính đang phát triển vào lớp phụ (T3).

Ung thư chưa lan đến các hạch bạch huyết lân cận (N0) hoặc đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

IIB

 

T1

N3a

M0

Khối u chính đã phát triển từ lớp tế bào trên cùng của niêm mạc sang các lớp tiếp theo bên dưới như lớp đệm, cơ niêm mạc hoặc lớp dưới niêm mạc (T1), VÀ ung thư đã lan đến 7 đến 15 hạch bạch huyết lân cận (N3a) .

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T2

N2

M0

Khối u chính đang phát triển vào lớp đệm cơ (T2), VÀ ung thư đã lan đến 3 đến 6 hạch bạch huyết lân cận (N2).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

T3

N1

M0

Khối u chính đang phát triển vào lớp phụ (T3), VÀ ung thư đã lan đến 1 đến 2 hạch bạch huyết lân cận (N1).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T4a

N0

M0

Khối u chính đã phát triển xuyên qua thành dạ dày vào thanh mạc, nhưng nó không phát triển vào bất kỳ cơ quan hoặc cấu trúc nào gần đó (T4a).

Ung thư chưa lan đến các hạch bạch huyết lân cận (N0) hoặc đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

IIIA

 

T2

N3a

M0

Khối u chính đang phát triển vào lớp đệm cơ (T2), VÀ ung thư đã lan đến 7 đến 15 hạch bạch huyết lân cận (N3a).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T3

N2

M0

Khối u chính đang phát triển vào lớp phụ (T3), VÀ ung thư đã lan đến 3 đến 6 hạch bạch huyết lân cận (N2).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T4a

N1

M0

Khối u chính đã phát triển xuyên qua thành dạ dày vào thanh mạc, nhưng nó không phát triển thành bất kỳ cơ quan hoặc cấu trúc nào gần đó (T4a). Ung thư đã lan đến 1 đến 2 hạch bạch huyết lân cận (N1).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T4a

N2

M0

Khối u chính đã phát triển xuyên qua thành dạ dày vào thanh mạc, nhưng nó không phát triển thành bất kỳ cơ quan hoặc cấu trúc nào gần đó (T4a). Ung thư đã lan đến 3 đến 6 hạch bạch huyết lân cận (N1).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T4b

N0

M0

Khối u chính đã phát triển xuyên qua thành dạ dày và vào các cơ quan hoặc cấu trúc lân cận (T4b).

Ung thư chưa lan đến các hạch bạch huyết lân cận (N0) hoặc đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

IIIB

 

T1

N3b

M0

Khối u chính đã phát triển từ lớp tế bào trên cùng của niêm mạc sang các lớp tiếp theo bên dưới như lớp đệm, cơ niêm mạc hoặc lớp dưới niêm mạc (T1), VÀ ung thư đã lan đến 16 hoặc nhiều hạch bạch huyết lân cận (N3b) .

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T2

N3b

M0

Khối u chính đang phát triển vào lớp đệm cơ (T2), VÀ ung thư đã lan đến 16 hoặc nhiều hạch bạch huyết lân cận (N3b).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T3

N3a

M0

Khối u chính đang phát triển vào lớp phụ (T3), VÀ ung thư đã lan đến 7 đến 15 hạch bạch huyết lân cận (N3a).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T4a

N3a

M0

Khối u chính đã phát triển xuyên qua thành dạ dày vào thanh mạc, nhưng nó không phát triển thành bất kỳ cơ quan hoặc cấu trúc nào gần đó (T4a), VÀ ung thư đã lan đến 7 đến 15 hạch bạch huyết lân cận (N3a).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T4b

N1

M0

Khối u chính đã phát triển xuyên qua thành dạ dày và vào các cơ quan hoặc cấu trúc lân cận (T4b). Ung thư đã lan đến 1 đến 2 hạch bạch huyết lân cận (N1).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T4b

N2

M0

Khối u chính đã phát triển xuyên qua thành dạ dày và vào các cơ quan hoặc cấu trúc lân cận (T4b). Ung thư đã lan đến 3 đến 6 hạch bạch huyết lân cận (N1).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

IIICT3

N3b

M0

Khối u chính đang phát triển vào lớp phụ (T3) VÀ ung thư đã lan đến 16 hoặc nhiều hạch bạch huyết lân cận (N3b).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T4a

N3b

M0

Khối u chính đã phát triển xuyên qua thành dạ dày vào thanh mạc, nhưng nó không phát triển thành bất kỳ cơ quan hoặc cấu trúc nào gần đó (T4a) VÀ ung thư đã lan đến 16 hoặc nhiều hạch bạch huyết lân cận (N3b).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T4b

N3a

M0

Khối u chính đã phát triển xuyên qua thành dạ dày và vào các cơ quan hoặc cấu trúc lân cận (T4b), VÀ ung thư đã di căn đến 7 đến 15 hạch bạch huyết lân cận (N3a).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

HOẶC LÀ
T4b

N3b

M0

Khối u chính đã phát triển xuyên qua thành dạ dày và vào các cơ quan hoặc cấu trúc lân cận (T4b), VÀ ung thư đã lan đến 16 hoặc nhiều hạch bạch huyết lân cận (N3b).

Ung thư chưa di căn đến các bộ phận xa của cơ thể (M0).

IVBất kỳ T

N bất kỳ

M1

Ung thư có thể đã hoặc chưa phát triển thành bất kỳ lớp nào của thành dạ dày (Bất kỳ chữ T), và có thể đã hoặc không lan đến các hạch bạch huyết lân cận (Bất kỳ N).

Ung thư đã di căn đến các cơ quan ở xa như gan, phổi, não hoặc phúc mạc (lớp niêm mạc của không gian xung quanh các cơ quan tiêu hóa) (M1).

Người ung thư dạ dày nên và không nên sử dụng loại thực phẩm nào

Dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm các nguy cơ bệnh tật. Dưới đây là một số loại thực phẩm cần có trong chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dạ dày nên nên sử dụng:

● Thực phẩm giàu Quercetin: như hành tây, táo, trái cây họ cam quýt, bông cải xanh… giúp ngăn ngừa nguy cơ gây bệnh ung thư dạ dày.

Curcumin trong nghệ có tác dụng tiêu diệt các tế bào ung thư dạ dày

 • Nghệ:Curcumin là một chất hóa học được tìm thấy trong nghệ. Nó có đặc tính chống ung thư mạnh và kích hoạt cơ chế tự hủy trong tế bào ung thư.
 • Thực phẩm giàu Allicin:Tỏi, hành tây là nguồn cung cấp allicin dồi dào nhất và rất hiệu quả trong việc chống lại ung thư dạ dày.
 • Thực phẩm giàu vitamin A, C và E: một số rau như cải bó xôi, hạt hạnh nhân… giúp cung cấp vitamin E. Các loại trái cây họ cam quýt, cà chua, ổi… giúp cung cấp vitamin C. Cà rốt, khoai lang, một số loại rau củ quả màu đỏ, cam vàng… giúp cung cấp vitamin A.

Ngoài ra, trong chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dạ dày, cũng cần hạn chế các loại thực phẩm nhiều muối và đồ ăn hun khói; mỡ động vật. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên ngừng sử dụng thuốc lá và hạn chế tiêu thụ rượu bia.

Xem thêm: Ung thư dạ dày có chữa được không? Các loại sữa dành cho bệnh nhân ung thư dạ dày

Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dạ dày

chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dạ dày

Dưới đây là lời khuyên về chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dạ dày từ các chuyên gia dinh dưỡng:

Chế độ ăn uống cân bằng

Một chế độ ăn uống cân bằng là cần thiết cho tất cả mọi người. Sau khi phẫu thuật hoặc trong quá trình điều trị ung thư dạ dày, việc điều chỉnh một số đặc điểm của chế độ ăn uống cân bằng có thể rất quan trọng. Người bệnh nên xem xét lựa chọn những loại trái cây ít chất xơ hơn và mềm hơn, giúp hệ tiêu hóa dễ hoạt động.

Hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn

Hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội… vì có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Cũng nên tránh các loại thực phẩm đã qua chế biến bao gồm kẹo, đồ ăn nhanh đóng gói, nước ngọt và đồ uống có đường khác, vốn ít mang lại lợi ích dinh dưỡng.

Chia nhỏ các bữa ăn

Nhiều người bị ung thư dạ dày cảm thấy chán ăn hoặc khó tiêu hóa. Vì vậy, chia nhỏ các bữa ăn giúp duy trì lượng calo vừa đủ, cung cấp đủ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm.

Đồ ăn nhẹ dạng lỏng

có thể xem xét sử dụng các loại đồ ăn nhẹ dạng lỏng, chẳng hạn như cháo, sinh tố, sữa cho người ung thư nhằm hạn chế tình trạng chán ăn, giúp dễ tiêu hóa.

Hạn chế các chất gây kích ứng

Hạn chế uống rượu , caffeine, cacbonat và thức ăn cay cũng có thể giúp hạn chế tác dụng phụ của việc điều trị.

Xem thêm: Thực đơn cho người ung thư dạ dày? Những lưu ý hạn chế trong việc lên thực đơn cho người ung thư dạ dày

Sữa cho người ung thư dạ dày

chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dạ dày

Sữa Fortimel Protein là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho bệnh nhân ung thư. Mỗi 125ml sữa Fortimel bổ sung nguồn năng lượng cao, tương đương 300 calo từ Protein, Carbs và chất béo. Sản phẩm giúp hỗ trợ tiêu hóa khỏe, hấp thu tốt, giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng.

Ngoài ra, trong thành phần của Fortimel Protein còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin A, D, E, K, B6, Folic, B12, Ca, Zn… giúp tăng cường khả năng đề kháng, bảo vệ cơ thể tối ưu. Đồng thời, giúp cơ xương chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng loãng xương hay nhuyễn xương ở người lớn tuổi.

Xem chi tiết sản phẩm ngay tại đây: Sữa Fortimel Protein 125ml – Dinh dưỡng cao năng lượng cho người sau phẫu thuật, người già

H&H Nutrition hi vọng rằng những thông tin từ bài viết này đã giúp bạn đọc phần nào hiểu hơn về chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dạ dày. Nếu có bất cứ thắc mắc hay lo lắng gì trong quá trình lựa chọn chế độ ăn hợp lý cho bệnh nhân ung thư dạ dày hãy liên hệ ngay với H&H Nutrition để được tư vấn dinh dưỡng cũng như thiết kế thực đơn dinh dưỡng bạn nhé!


Bài viết liên quan: 


Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dạ dày

Ths Bs. Bùi Đình Hoàn – Chuyên gia dinh dưỡng tại H&H Nutrition

H&H Nutrition quy tụ đội ngũ Thạc sĩ, Bác sĩ, Chuyên gia Dinh dưỡng, Kỹ sư tiết chế với trình độ chuyên môn cao, tận tâm, luôn đặt khách hàng lên vị trí hàng đầu. H&H Nutrition cung cấp dịch vụ khám tư vấn, thiết kế thực đơn dinh dưỡng toàn diện dành cho trẻ em và người lớn. H&H Nutrition cam kết sẽ đồng hành sức khỏe cùng gia đình bạn nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất đến quý khách hàng.

  Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dạ dày
  Địa chỉ:

  Cơ sở chính: 105 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

  Chi nhánh Lâm Đồng: 93/87 Hà Giang, Phường 1, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng.

  Hotline: 

  Hotline Đặt hàng: 088 8844 733

  Hotline Tư vấn: 088 8977 433

  Group: Hỏi – đáp cùng chuyên gia dinh dưỡng

  5/5 - (1 bình chọn)

  Ths, Bs Đặng Ngọc Hùng

  Là Founder của H&H Nutrition. Tốt nghiệp Đại học Y dược TP. HCM năm 2011. Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa - chuyên ngành Y tế công cộng năm 2019. Hiện có chứng chỉ dinh dưỡng lâm sàng - Trung tâm dinh dưỡng TP. HCM, Chứng chỉ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng - Đại học Y dược TP. HCM. Đã từng công tác tại các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Sài Gòn, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Giảng viên thỉnh giảng tổ chức phi chính phủ LIFE, Trường Cao đẳng Y dược Pasteur, Cao đẳng Đại Việt. Tác giả sách " DINH DƯỠNG CÂN BẰNG - ĂN TRONG TỈNH THỨC".Website: https://dinhduongtoiuu.com/ths-bac-si-dang-ngoc-hung/Facebook: https://www.facebook.com/dang.ngochung.5