Chính sách tích luỹ - Phân hạng thành viên

(*) Lưu ý: Chương trình Hạng thành viên không áp dụng cho Đại lý – CTV

ĐIỀU KIỆN – ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

  • Tích lũy mua sắm để xét hạng thành viên chỉ có giá trị trong năm hiện hành. Xét duyệt tích lũy mua sắm và thứ hạng cho năm tiếp theo sẽ được cập nhật lại vào đầu mỗi năm (ngày 01/01) và dựa trên tổng mua sắm tích lũy kể từ ngày lên hạng gần nhất
    • Nếu Khách hàng tích lũy chi tiêu không đủ hạng mức: Hạng thành viên sẽ hạ xuống 1 hạng vào thời điểm xét duyệt
    • Nếu Khách hàng tích lũy chi tiêu đủ hạng mức: Tiếp tục duy trì hạng thành viên.
  • Toàn bộ tích luỹ chi tiêu của năm trước đó sẽ được tính lại từ đầu ngay tại thời điểm xét duyệt hạng thành viên và bắt đầu lượt tích luỹ chi tiêu cho năm mới

👉Các loại đơn hàng/ sản phẩm – dịch vụ không dùng để tính tích lũy mua sắm:

  • Voucher – Các dịch vụ thăm khám tư vấn dinh dưỡng – Các khóa học đào tạo
  • Đơn hàng giao không thành công, đơn hủy, trả hàng

👉Quà tặng thăng hạng: Có giá trị sử dụng trong vòng 60 ngày kể từ ngày thăng hạng. Áp dụng tại H&H Store, chỉ áp dụng cho các sản phẩm nguyên giá và không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi, E-code/ Voucher khác hoặc chính sách bán hàng khác của H&H.

👉Quà tặng sinh nhật: Có hạn sử dụng trong tháng sinh nhật. Áp dụng mua sắm tại H&H Store, chỉ áp dụng cho sản phẩm nguyên giá và không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi, E-code/ Voucher khác hoặc chính sách bán hàng khác của H&H.

👉Ưu đãi – tiết kiệm chi tiêu: Áp dụng khi mua sắm tại H&H Store, chỉ áp dụng cho các sản phẩm nguyên giá và không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi, E-code/ Voucher khác hoặc chính sách bán hàng khác của H&H.

👉Ưu đãi đặt lịch khám: Chỉ áp dụng cho gói khám-tư vấn dinh dưỡng cơ bản, không áp dụng cho các dịch vụ đặt thêm.

👉Tích điểm đổi quà: Điểm chỉ dùng để đổi quà, tham gia các game trên app.

Để được hưởng đầy đủ các quyền lợi hạng thành viên, Khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân cần thiết (Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ). H&H Nutrition không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của Khách hàng trong trường hợp thông tin hồ sơ do Khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc đã quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.