Thạc sĩ Hồ Hoàng Vũ

Giới thiệu

Nội dung đang cập nhật

Chức vụ

Nội dung đang cập nhật

Kinh nghiệm

9 năm trong lĩnh vực giáo dục y học và y tế

Giải thưởng

Nội dung đang cập nhật

Sách, báo, công trình nghiên cứu

2 bài báo công bố quốc tế
19 bài báo công bố trong nước

Chuyên khoa

Nghiên cứu khoa học Dinh dưỡng

Quá trình đào tạo

Thạc sĩ y tế công cộng

Thành viên của các tổ chức

Đại học Y Dược TPHCM

Liên hệ