BS - Nguyễn Thị Kim Hải - Chuyên gia dinh dưỡng tại H&H Nutrition

Giới thiệu

– Bác sĩ Đa khoa;
– Chứng chỉ Dinh dưỡng Lâm sàng 06 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy;
– Đang học Chuyên khoa I Dinh dưỡng tại Đại Học Y Dược TP. HCM.

Chức vụ

Trưởng khoa Dinh dưỡng nhi – Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng.

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm 03 năm Dinh dưỡng Lâm sàng tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum.

Giải thưởng

Nội dung đang cập nhật

Sách, báo, công trình nghiên cứu

Nội dung đang cập nhật

Chuyên khoa

Dinh dưỡng

Quá trình đào tạo

– Bác sĩ Đa khoa;
– Chứng chỉ Dinh dưỡng Lâm sàng 06 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy;
– Đang học Chuyên khoa I Dinh dưỡng tại Đại Học Y Dược TP. HCM.

Thành viên của các tổ chức

Nội dung đang cập nhật

Liên hệ

Nội dung đang cập nhật