BS - Nguyễn Thị Hồng Sâm - Chuyên gia dinh dưỡng tại H&H Nutrition

Giới thiệu

- Bác sỹ đa khoa
- Chứng chỉ Dinh dưỡng lâm sàng 06 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy
- Đang học chuyên khoa I dinh dưỡng tại Đại Học Y Dược TP HCM

Chức vụ

Trưởng khoa Dinh dưỡng nhi - Viện Nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng

Kinh nghiệm

03 năm dinh dưỡng lâm sàng tại Đa Khoa tỉnh Kon Tum

Giải thưởng

Nội dung đang cập nhật

Sách, báo, công trình nghiên cứu

Nội dung đang cập nhật

Chuyên khoa

Dinh dưỡng

Quá trình đào tạo

- Bác sỹ đa khoa
- Chứng chỉ Dinh dưỡng lâm sàng 06 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy
- Đang học chuyên khoa I dinh dưỡng tại Đại Học Y Dược TP HCM

Thành viên của các tổ chức

Nội dung đang cập nhật

Liên hệ

Nội dung đang cập nhật