Khách hàng có thể thanh toán các hình thức thanh toán sau:

Chuyển Khoản Ngân Hàng

Kiểm Tra Thanh Toán

Kiểm Tra Tiền Mặt Khi Nhận Hàng