BS - Nguyễn Thị Xuân Huyền - Chuyên gia dinh dưỡng tại H&H Nutrition

Giới thiệu

- Bác sĩ Y học Dự phòng;
- CME Đào tạo liên tục nhi khoa;
- Dinh dưỡng Lâm sàng - Tiết chế.

Chức vụ

Trưởng Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng - Tiết chế tại Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng

Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm Khám, Tư vấn và Thiết kế thực đơn dinh dưỡng cho các bệnh lý;
- Giảng viên thỉnh giảng Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn;
- Từng công tác tại Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng - Tiết chế BV Bà Rịa;
- Giảng viên bộ môn Dinh Dưỡng của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y khoa liên tục."

Giải thưởng

Nội dung đang cập nhật

Sách, báo, công trình nghiên cứu

Nghiên cứu đề tài: Tỉ lệ đái tháo đường thai kỳ và mối liên quan với chế độ dinh dưỡng ở phụ nữ mang thai 24-28 tuần tại Bệnh viện Từ Dũ năm 2020

Chuyên khoa

Dinh dưỡng

Quá trình đào tạo

- Bác sĩ Y học Dự phòng;
- CME Đào tạo liên tục nhi khoa;
- Dinh dưỡng Lâm sàng - Tiết chế.

Thành viên của các tổ chức

Nội dung đang cập nhật

Liên hệ

Nội dung đang cập nhật