BS Nguyễn Võ Trà Mi

Giới thiệu

Bs Nguyễn Võ Trà Mi tốt nghiệp BS Y học Dự phòng – Đại học Y Dược Huế, khóa Bồi dưỡng sau đại học về Dinh dưỡng Lâm sàng – Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Chức vụ

Đang cập nhật

Kinh nghiệm

2021 – 2023: Dự án Ngày đầu tiên về Phòng tư vấn Tăng huyết áp – Đái tháo đường
2023 – Nay: Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng

Quá trình đào tạo

2015 – 2021: Bác sĩ Y học Dự phòng – Đại học Y Dược Huế (Top 3 toàn khóa)
2023: Bồi dưỡng sau đại học về Dinh dưỡng Lâm sàng – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2023: Chứng chỉ Sư phạm Y học cơ bản – Đại học Y Hà Nội

Sách báo nghiên cứu

Tạp chí trong nước
“Kiến thức, thái độ, thực hành về tự khám vú ở nữ sinh tại một số trường Trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Y học lâm sàng, số 65/2020 
“Thực trạng nghiện internet và một số yếu tố liên quan của sinh viên Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế năm 2018”, Tạp chí Y tế Công cộng, số 56/2021
 “Nghiên cứu tỷ lệ trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại một số xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Y dược học, Trường Đại học Y Dược Huế, tập 11, số 3/2021
“Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng Telepharmacy trong hành nghề dược tại Thành phố Hồ Chí Minh: Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi của dược sĩ”, Tạp chí Y Dược Học số 28, 9/2021
“Description of physical activity of type 2 diabetes outpatients at Hue transportation hospital”, Vietnam Journal of Preventive Medicine, Volume 31, Issue 4, 2021
Tạp chí Quốc tế
“Pharmacisits’ Perspectives on the Use of Telepharmacy in Response to COVID-19 Pandemic in Ho Chi Minh City, Vietnam”, Journal of Pharmacy Technology, Volume 38, Issue 2, 2022

Chuyên khoa

Dinh dưỡng