Chuyên gia dinh dưỡng

Giới thiệu

Bác sĩ Y khoa
Thạc sĩ Y học – ĐH Y Dược Tp.HCM
Chứng chỉ: Chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng - tiết chế nâng cao.
Chứng chỉ: Chuyên khoa y học gia đình

Chức vụ

Trưởng khoa Dinh dưỡng người lớn - Viện Nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng

Kinh nghiệm

10 năm trong lĩnh vực y tế & giáo dục y học

Giải thưởng

Nội dung đang cập nhật

Sách, báo, công trình nghiên cứu

-05 bài báo công bố quốc tế
-03 bài báo công bố trong nước

Chuyên khoa

Dinh dưỡng

Quá trình đào tạo

- Bác sỹ y khoa
- Thạc sỹ Y tế công cộng
- Các chứng chỉ chuẩn hóa Thạc sỹ Dinh dưỡng
- Chứng chỉ chuyên khoa Dinh dưỡng lâm sàng
- Chứng chỉ chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng nâng cao

Thành viên của các tổ chức

Nội dung đang cập nhật

Liên hệ

Nội dung đang cập nhật