Thạc sĩ - Bác Sĩ Bùi Đình Hoàn

Giới thiệu

Bác sĩ Y khoa
Thạc sĩ Y học – ĐH Y Dược Tp.HCM
Chứng chỉ: Chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng – tiết chế nâng cao.
Chứng chỉ: Chuyên khoa y học gia đình

Chức vụ

Trưởng khoa Dinh dưỡng người lớn – Viện Nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng

Kinh nghiệm

10 năm trong lĩnh vực y tế & giáo dục y học

Giải thưởng

Nội dung đang cập nhật

Sách, báo, công trình nghiên cứu

-05 bài báo công bố quốc tế
-03 bài báo công bố trong nước

Chuyên khoa

Dinh dưỡng

Quá trình đào tạo

– Bác sỹ y khoa
– Thạc sỹ Y tế công cộng
– Các chứng chỉ chuẩn hóa Thạc sỹ Dinh dưỡng
– Chứng chỉ chuyên khoa Dinh dưỡng lâm sàng
– Chứng chỉ chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng nâng cao

Thành viên của các tổ chức

Nội dung đang cập nhật

Liên hệ

Nội dung đang cập nhật

Các bài viết

Xem thêm