Chuyên Gia H&H Nutrition

Những chuyên gia dinh dưỡng kinh nghiệm tại H&H

Ths. Đặng Ngọc Hùng – Chuyên gia dinh dưỡng tại H&H Nutrition

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Y khoa. Hiện là người sáng lập hệ thống dinh dưỡng y học đầu tiên tại Việt Nam H&H Nutrition.

Kinh nghiệm

Bằng cấp

Ths. Lê Thị Thu Huyền - Chuyên gia dinh dưỡng tại H&H Nutrition
Ths. Lê Thị Thu Huyền
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
Ths. Bs Bùi Đình hoàn

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa.

Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition

Cố vấn Chuyên môn Tại H&H Nutrition

Kinh nghiệm

Bằng cấp

Bs. Nguyễn Thị Thùy Trang
bs. Nguyễn Thị Thùy Trang
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Bs. Trịnh Thị Cẩm Tuyên - Chuyên gia Dinh dưỡng tại H&H Nutrition
bs. Trịnh Thị Cẩm Tuyên
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
Ths. Nguyễn Mạnh Tuân
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
Ds. Lê Thị Huyền Quyên
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
Ds. Nguyễn Thiên Sao
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
Ds. Lê Trần Thiên Thanh
Kinh nghiệm

Bằng cấp