Chuyên Gia H&H Nutrition

Những chuyên gia dinh dưỡng kinh nghiệm tại H&H

Ths. Đặng Ngọc Hùng - Chuyên gia Dinh dưỡng tại H&H Nutrition

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Y khoa. Hiện là người sáng lập hệ thống dinh dưỡng y học đầu tiên tại Việt Nam H&H Nutrition.

Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
ThS Lê Thị Thu Huyền
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
ThS Bùi Đình hoàn

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa.

Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition

Cố vấn Chuyên môn Tại H&H Nutrition

Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
ThS Nguyễn Mạnh Tuân
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
bS Nguyễn Thị Thùy Trang
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
BS Trịnh Thị Cẩm Tuyên
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
BS Nguyễn Thị Diệu Hiền
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
DS Võ Thị Huỳnh Như
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
DS Nguyễn Thiên Sao
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
CN Châu Thị Thanh Tuyền
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Chuyên Gia H&H Nutrition
KSDD Phan Huỳnh Cẩm Tú
Kinh nghiệm

Bằng cấp