Chuyên Gia H&H Nutrition

Những chuyên gia dinh dưỡng kinh nghiệm tại H&H

Ths. Đặng Ngọc Hùng

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Y khoa. Hiện là người sáng lập hệ thống dinh dưỡng y học đầu tiên tại Việt Nam H&H Nutrition.

Kinh nghiệm

Bằng cấp

Ths. Lê Thị Thu Huyền
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Ths. Bs Bùi Đình hoàn

Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa.

Kinh nghiệm

Bằng cấp

Bs. Nguyễn Thị Thùy Trang
bs. Nguyễn Thị Thùy Trang
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Bs. Trịnh Thị Cẩm Tuyên - Chuyên gia Dinh dưỡng tại H&H Nutrition
bs. Trịnh Thị Cẩm Tuyên
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Ths. Nguyễn Mạnh Tuân
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Ds. Lê Thị Huyền Quyên
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Ds. Nguyễn Thiên Sao
Kinh nghiệm

Bằng cấp

Ds. Lê Trần Thiên Thanh
Kinh nghiệm

Bằng cấp