3+ Lưu lý về còi xương suy dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người còi xương suy dinh dưỡng
3+ Lưu lý về còi xương suy dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người còi xương suy dinh dưỡng

3+ Lưu lý về còi xương suy dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người còi xương suy dinh dưỡng

Tỷ lệ trẻ bị còi xương suy dinh dưỡng ở Việt Nam hiện nay đã cải thiện đáng kể tuy nhiên vẫn ở mức cao so với thế giới. Nhiều…

0 Comments